Apartman yöneticilerinin 11 görevi

Hepimizin hedefleri vardır ve tabii ki bu hedefler doğrultusunda yaşamımıza devam etmekteyizdir. Ancak bazı noktalar vardır ki tamamen bizim yaşamımıza kolaylık getirir ve gelecek için mantıklı bir hamle yapmamıza neden olur. Bunların başında da bir ev sahibi olmak vardır. Yani satın almak. Ancak ev satın aldığınız zaman sorumluluk sadece ev satın almakla bitmiyor. Burada apartman üyeleri sizleri apartman yöneticisi seçerek başka sorumluluklar da verebiliyor.

Apartman Yöneticisi Olmanın Dezavantajları Var mı?

birevim kredisiz ev

Apartman yöneticilerinin belki birçok konuda yakındığını duymuşsunuzdur. Ancak bu konuda tabii ki bir saygınlık ta kazanmış oluyorsunuz. Neticesinde özellikle kalabalık bir apartmandaysanız apartman yöneticiliği bir hayli emek ve zaman isteyen bir şey olacaktır. Bu yüzden apartman yöneticilerinin çok gayret sarf ettiği zamanlarda oluyor.

Apartman Yöneticiliğinde Usulsüzlük Oluyor mu?

Apartman yöneticiliğinde tabii ki usulsüzlük olabilir, bu yüzden devlet bu konuda da önlem almıştır.

Apartman yöneticisinin görevleri şunlardır ve bu konudaki kanun gereği, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesinde belirtiliyor:

1) Kat sahipleri olan kurul gereği verilen kararların yerine getirilmesi gereklidir.

2) Ana olan gayrimenkulün gayesine uygun olarak net bir şekilde kullanılması, korunması, mecburi bakımı ve gerektiği takdirde onarımı için gereken tedbirlerin alınması gereklidir.

3) Ana gayrimenkulün kurula uygun olarak sigorta ettirilmesi

4) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle net bir şekilde korunma,  dikkatli biçimde onarımı, rutin temizliği gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilmiş olan ve uygun olan zamanda; tabi kesin tarih olarak eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde,  mecburi kat sahiplerinin avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp paranın tükenmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması uygun olacaktır.

5) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili olan tüm ödemelerin kabulü, yönetim ile birlikte oluşan borçların ödenmesi ve katta bulunan kat sahipleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bu konuda bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması gereklidir.

6) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tüm tebligatın kabulü işlemlerinin onaylanması.

7) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin olası bir biçimde geçmesine veya bir hakkın kaybına neden olmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması dikkati.

8) Ana gayrimenkulün çok dikkatli şekilde korunması ve bakımı için kat sahiplerinin yararına olan tüm hususlarda gerekli tedbirlerin şahısları adına alınması gereklidir.

9) Kat mülkiyetine ilişkin bulunan borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat sahiplerine karşı, dava ve icra takibi gerçekleştirilmesi ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti için net bir şekilde kütüğüne tescil ettirilmesi gereklidir.

10) Topladığı nakit para miktarları ve avansları zamanında yatırmak, gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada ana gayrimenkulün yöneticisi sıfatı görevi ile ve bunun suretiyle kendi adına hesap açtırılması hakkı.

11) Kat sahipleri kurulunun gerektiği zaman toplantıya çağrılması.

birevim

Leave a Comment

5 × five =

Copyright © 2019. Uzmanevim.com |