Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Bir insanın evine izinsiz bir şekilde girilmesi veya çıkılması durumlarını belirlemek için yasa ile belirlenmiş duruma konut dokunulmazlığı adı verilmektedir. Ceza kanunu içerisinde bu durum açık bir şekilde belirtilmiştir. Konut sahibinin şikayeti üzerinde bu şekilde davranan bir kişiye 6 ay ile 2 yıl arasında mahkumiyet verilmesi söz konusudur.

Bu durumun olmasının sebebi siyasi iktidarlara karşı insanların özgürlüğünün iyi bir şekilde korunmasını sağlamaktır. Bu sayede kişi özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği doğru bir şekilde korunarak güvence altına alınmıştır. Bunu ihlal eden kişi kim olursa olsun eğer elinde mahkeme kararı yoksa ağır bir suç işlemiş olarak kabul edilmektedir.

birevim kredisiz ev

Hakim kararı, ulusal güvenlik endişesi, kamu düzenini bozacak bir durumun yaşanması gibi sakıncalı durumlar dışında herhangi bir konuta izinsiz bir şekilde giriş yapmak tamamen yasaklanmıştır. Konuta girilemeyeceği gibi herhangi bir eşyaya el konulması da yasaklanan bir durumdur.

Konut Dokunulmazlığının Özellikleri

Konut dokunulmazlığı özel bir şekilde yasayla detaylı olarak belirlenmiştir. Ceza Kanunu içerisinde yer alan Madde 116 içerisinde durum açıkça belirtilmiştir.

  • Bir bireyin konutuna veya bu konutun eklentilerine kendi rızası olmadan girilmesi veya çıkılmaya çalışılması durumunda, mağdur şikayetçi olursa bunu yapan kişi veya kişiler altı ay ile 2 yıl arasında hüküm giyebilir.
  • Yukarıda belirtilen durum evlilik birliği ile birbirine bağlanan durumlarda bir kişinin izni varsa geçersiz sayılmaktadır. Tabi bunun olabilmesi için meşru bir amaca hizmet ediyor olması gerekmektedir. Birinci hüküm dışında gerçekleşen durumlarda işyeri veya eklentilere girilmesi durumunda da bir yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanmaktadır.

Bu iki durum dışında yaşanabilecek durumlarda mümkündür. Evlilik birliği dışında yer alan ancak belirli bir rıza ile girilmemiş olan noktalarda bu işlemi yapan kişiye altı ay ile bir yıl arasında ceza hüküm yapılıyor. Tabi bunun dışında kalan durumlarda rıza açıklamasının yapılması ve bu durumunda meşru bir amaca göre yapılıyor olması gerekiyor.

Konut dokunulmazlığı eğer zor kullanılarak veya tehdit edilerek, gece geç saatlerde işgal edilirse bunu yapan kişilere bir yıldan başlayarak üç yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.

birevim

Leave a Comment

four × 1 =

Copyright © 2019. Uzmanevim.com |